do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty krajowe WFOŚiGW w Katowicach Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska-etap I

W dniu 25.09.2019 r. w Katowicach zawarto umowę pożyczki Nr 184/2019/317/OA/poe/P z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska-etap I.

W ramach zadania WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje likwidację 53 źródeł ciepła  opalanych paliwem stałym i montaż 53 źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub gazem.

Data osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.11.2020 r.