do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzone są sprawy związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, realizowana jest pomoc finansowa w postaci zasiłków stałych, celowych i okresowych, a także GOPS realizuje zadania z zakresu dożywiania dzieci w szkołach.

W skład świadczeń rodzinnych wchodzą:

 1. świadczenia rodzinne,
 2. świadczenia opiekuńcze.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacany jest zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacany jest:
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne.Zasiłek stały przysługuje z tytułu:
 • niepełnosprawności,
 • wieku,
 • natomiast zasiłek celowy i okresowy przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe oraz dodatkowe przesłanki: bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, choroba.

Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych począwszy od miesiąca lipca 2012 przyjmować będzie klientów od wtorku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - mgr inż. Magdalena Badora

 • tel./fax 034 328-20-30
 • e-mail:
 • Adres: ul.Lipowa 1, 42-274 Konopiska