do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gospodarka i rolnictwo Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopiska o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Nowe Centrum - Pająk"

28 2020
kategoria:
Zagospodarowanie przestrzenne
Konopiska, 28.08.2020r.
Gr.6722.3.2020
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KONOPISKA - NOWE CENTRUM - PAJĄK”
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 21 sierpnia 2020 r. uchwały Nr 189/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – Nowe Centrum – Pająk”.
 
Zmiana dotyczy terenu na zachód od działki nr 1752/3, łącznie z tą działką.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego wnioski.
Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska  lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 poz. 2464, ze zm.), na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.
 
 
 
 Wójt Gminy Konopiska
 
mgr inż. Jerzy Żurek
Rozdzielnik:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Konopiska - BIP
3. a/a
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula_informacyjna.pdf 20-08-28 07:36 113.48KB pobierz plik: Klauzula_informacyjna.pdf