do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gospodarka i rolnictwo Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

23 2020
kategoria:
Zagospodarowanie przestrzenne

Konopiska, 23.10.2020 r.

 Gr.6720.1.2017          

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293, ze zm.), w związku z  uchwałą Nr 276/XXXIX/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 października do 1 grudnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, pokój nr 3 w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Projekt zamieszczony będzie w podanym terminie również na stronie internetowej  Urzędu Gminy Konopiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020r. o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5.

Zmiana dotyczy rejonu terenów przemysłowych przy ul. Gościnnej w miejscowości Aleksandria Pierwsza

Uwagi do studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do studium należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres ul. Lipowa 542-274 Konopiska lub w formie elektronicznej na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf KonopskaStudium2020-obwieszczenie-o-wylozeniu.pdf 20-10-23 08:07 467.05KB pobierz plik: KonopskaStudium2020-obwieszczenie-o-wylozeniu.pdf