do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Informacja w sprawie zmian w wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20 maja 2020
kategoria:
Gospodarka
 

Drodzy Mieszkańcy,

jesteśmy zobowiązani poinformować Was, że przystąpiliśmy do konsultacji w sprawie podwyższenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe działania podyktowane są drastycznym wzrostem kosztów składowania odpadów oraz namnażającymi się trudnościami ze zbytem surowców wtórnych na terenie całej Polski.

Na dzień składania ofert do postępowania przetargowego w roku 2019 instalacje komunalne proponowały kwoty odpowiednio: za odpady segregowane – 200 zł netto za tonę, za odpady komunalne – 390 zł netto za tonę. Na dzień dzisiejszy ceny gwałtownie wzrosły do wartości: odpady segregowane – 530 zł netto za tonę; odpady komunalne – 550 zł netto za tonę.

Według obowiązującej ustawy gminna gospodarka odpadami musi się samofinansować (bilansować)  – gmina nie powinna do powyższego systemu dopłacać i absolutnie nie może na „śmieciach” zarabiać. W związku z powyższym obecna sytuacja wymusza na gminie weryfikację przyjętych wcześniej założeń dot. opłat.

Firma, z którą Gmina Konopiska zawarła kontrakt na odbiór odpadów w roku 2019 do tej pory, mimo napotykanych trudności ze strony instalacji komunalnych, wywiązuje się z powierzonego jej zadania skrupulatnie i odpowiedzialnie, pomimo ponoszonych obecnie strat. Gwałtowne podwyżki cen za składowanie odpadów mają ogromne przełożenie na jakość oferowanych usług przez odbiorców śmieci, dlatego szukamy rozwiązań aby nie doszło do zerwania obowiązującej do końca 2020r. umowy z obecnie obsługującą gminę firmą.

Planowane wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zagwarantują przywrócenie równowagi ekonomicznej tj. zbilansowanie się gminnego systemu odpadowego i zabezpieczą prawidłowe wykonywanie zadań przez odbiorcę odpadów.

Urząd Gminy w Konopiskach